Bouwbesluit Online 2012


Afdeling 2.26. Tunnelveiligheid

§ 2.26.1. Nieuwbouw

Artikel 2.216

1.

Een te bouwen bouwwerk biedt weggebruikers een adequaat veiligheidsniveau.

2.

Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.216 voorschriften zijn aangewezen wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

3.

Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 2.216 geen voorschrift is aangewezen.

Artikel 2.217

Bij ministeriële regeling worden nadere voorschriften met betrekking tot de veiligheid van wegtunnels gegeven.

§ 2.26.2. Bestaande bouw

Artikel 2.218

1.

Een bestaand bouwwerk biedt weggebruikers een adequaat veiligheidsniveau.

2.

Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.218 voorschriften zijn aangewezen wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

3.

Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 2.218 geen voorschrift is aangewezen.

Artikel 2.219

Bij ministeriële regeling worden nadere voorschriften met betrekking tot de veiligheid van wegtunnels gegeven.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties