Bouwbesluit Online 2012


2.2.1. Inleiding

In deze paragraaf is een beschouwing gegeven over de onderwerpen die uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu regeling hebben gekregen in het onderhavige besluit. Daarbij dient evenwel te worden bedacht dat, zoals reeds eerder in deze nota is opgemerkt, de beschouwde onderwerpen, mede gelet op artikel 2 van de Woningwet en het beginsel van verworven rechten voor de bestaande bouw, niet allemaal, geheel of gedeeltelijk, van toepassing zijn op de verschillende in dit besluit bedoelde soorten gebruiksfuncties.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties