Bouwbesluit Online 2012


Artikel 7.2.

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van het onderhavige besluit.Deze inwerkingtreding heeft per 1 januari 2003 plaatsgevonden, zoals kenbaar gemaakt in Stb. 2002, 582. Hierbij is overeenkomstig artikel 2, vijfde lid, van de Woningwet rekening gehouden met het voorschrift dat inwerkingtreding eerst twee maanden na publicatie in het Staatsblad kan plaatsvinden. Per 1 september 2005 is een wijziging in werking getreden. Een volgende wijziging heeft plaatsgevonden per 1 januari 2006. De wijziging inzake tunnelveiligheid is op 29 juni 2006 in werking getreden. De opnieuw gepubliceerde epc-wijziging is op 16 augustus 2006 in werking getreden. De wijziging met betrekking tot de afstemming op de Wet geluidhinder is op 1 januari 2007 in werking getreden.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties