Bouwbesluit Online 2012


NEN 2555:2002+A1:2006

Brandveiligheid van gebouwen

Rookmelders voor woonfuncties

Publicatiedatum: 01 november 2002

Publicatiedatum A1: 01-03-2006

Inclusief NEN 2555:2002/A1:2006

Vervangt NEN 2555:2002 Ontw.

Aangestuurd van 1-4-2012 tot nu voor Bouwbesluiteisen bestaande bouw

Samenvatting
Deze norm geeft eisen en de bijbehorende beproevingsmethoden voor niet-ioniserende rookmelders met een vaste gevoeligheid, die in woonfuncties worden toegepast met als doel de daar aanwezige personen door middel van een ingebouwde akoestische signaalgever te waarschuwen voor rookontwikkeling ten gevolge van een brand. De kwaliteitseisen zijn grotendeels ontleend aan BS 5446-1:2000. Norm is zoveel mogelijk in lijn met concept prEN ISO 12239 van CEN/TC 72.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties