Bouwbesluit Online 2012


NEN 2654-2:2004

Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties

Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties

Publicatiedatum: 01 december 2004

Vervangt NEN 2654-2:2003 Ontw.

Samenvatting
Deze norm geeft eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud van ontruimingsalarminstallaties in gebouwen, waarbij de apparatuur en de bekabeling niet wordt geïntegreerd met andere installaties.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties