Bouwbesluit Online 2012


NEN 3215:2011+A1:2018

Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelsgrenzen

Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen

Publicatiedatum: 12 januari 2011

Publicatiedatum A1: 01-12-2018

Inclusief NEN 3215:2011/C1:2014

Inclusief NEN 3215:2011/A1:2018

Vervangt NEN 3215:2007

Vervangt NEN 3215:2007/A1:2011 Ontw

Deze norm is bij NEN bekend als NEN 3215+C1+A1:2018 nl

Samenvatting
Deze norm geeft bepalingsmethoden voor de gebouwriolering en de buitenriolering binnen de perceelsgrenzen ten aanzien van de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van de dakuitmonding tot de ventilatietoevoeropeningen en buitenruimten.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties