Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 4.62

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
*
*
*
[%]
1
Woonfunctie
bij bezettingsgraadklasse
B1
B2
B3
B4
B5
2
Bijeenkomstfunctie
*
*
12,5
5
2
0,8
n.t.
3
Celfunctie
*
*
0,8
0,8
0,8
0,8
n.t.
4
Gezondheidszorgfunctie
*
*
12,5
5
2
0,8
n.t.
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
b
andere industriefunctie
*
*
12,5
5
2
0,8
0,3
6
Kantoorfunctie
*
*
12,5
5
2
0,8
n.t.
7
Logiesfunctie
8
Onderwijsfunctie
*
*
12,5
5
2
n.t.
n.t.
9
Sportfunctie
*
*
12,5
5
2
0,8
0,3
10
Winkelfunctie
*
*
12,5
5
2
0,8
0,3
11
overige gebruiksfunctie
a
functie voor het personenvervoer
*
*
12,5
5
2
0,8
0,3
b
andere overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde