Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.60

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
1
2
*
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
1
1
2
b
andere woonfunctie
1
1
2
*
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor kinderopvang
1
2
1
*
b
andere bijeenkomstfunctie
3
Celfunctie
4
Gezondheidszorgfunctie
5
Industriefunctie
6
Kantoorfunctie
7
Logiesfunctie
8
Onderwijsfunctie
9
Sportfunctie
10
Winkelfunctie
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde