Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 4.58

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
1
2
3
*
1
Woonfunctie
a
woonfunctie gelegen in woongebouw
1
2
1
3
b
andere woonfunctie
2
Bijeenkomstfunctie
3
Celfunctie
4
Gezondheidszorgfunctie
5
Industriefunctie
6
Kantoorfunctie
7
Logiesfunctie
8
Onderwijsfunctie
9
Sportfunctie
10
Winkelfunctie
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde