Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 4.65

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
1
2
3
*
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
1
1
*
b
woonfunctie gelegen in een woongebouw
1
2
1
2
*
c
andere woonfunctie
1
1
*
2
Bijeenkomstfunctie
1
3
*
3
Celfunctie
1
3
*
4
Gezondheidszorgfunctie
1
3
*
5
Industriefunctie
1
3
*
6
Kantoorfunctie
1
3
*
7
Logiesfunctie
1
3
*
8
Onderwijsfunctie
1
3
*
9
Sportfunctie
1
3
*
10
Winkelfunctie
1
3
*
11
Overige gebouwfuncties
1
3
*
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde