Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 4.70

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
*
1
2
*
*
1
Woonfunctie
*
1
2
*
*
2
Bijeenkomstfunctie
*
1
2
*
*
3
Celfunctie
*
1
2
*
*
4
Gezondheidszorgfunctie
*
1
2
*
*
5
Industriefunctie
*
1
2
*
*
6
Kantoorfunctie
*
1
2
*
*
7
Logiesfunctie
*
1
2
*
*
8
Onderwijsfunctie
*
1
2
*
*
9
Sportfunctie
*
1
2
*
*
10
Winkelfunctie
*
1
2
*
11
Overige gebruiksfunctie
*
1
2
*
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
*
1
2
*
*