Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 4.75

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
*
*
*
*
1
Woonfunctie
a
woonfunctie gelegen in een woongebouw
*
*
*
c
andere woonfunctie
*
*
*
2
Bijeenkomstfunctie
*
*
*
3
Celfunctie
*
*
*
4
Gezondheidszorgfunctie
*
*
*
5
Industriefunctie
*
*
*
6
Kantoorfunctie
*
*
*
7
Logiesfunctie
*
*
*
8
Onderwijsfunctie
*
*
*
9
Sportfunctie
*
*
*
10
Winkelfunctie
*
*
11
Overige gebruiksfunctie
*
*
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
*
*
*