Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 4.80

gebruiksfunctie
leden van toepassing
aanwezigheid
afmetingen
artikel
4.81
4.82
lid
1
2
3
4
5
1
2
3
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
1
4
1
3
b
andere woonfunctie
1
2
3
1
2
3
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik
5
b
andere bijeenkomstfunctie
3
Celfunctie
4
Gezondheidszorgfunctie
5
Industriefunctie
6
Kantoorfunctie
7
Logiesfunctie
8
Onderwijsfunctie
9
Sportfunctie
10
Winkelfunctie
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde