Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 4.86

gebruiksfunctie
leden van toepassing
aanwezigheid
plaatsbepaling
afmetingen
artikel
4.87
4.88
4.89
lid
*
1
2
3
4
5
1
2
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
*
1
2
1
2
b
andere woonfunctie
*
1
2
3
4
5
1
2
2
Bijeenkomstfunctie
*
1
2
3
4
1
2
3
Celfunctie
*
1
2
3
4
1
2
4
Gezondheidszorgfunctie
*
1
2
3
4
1
2
5
Industriefunctie
1
2
3
4
1
2
6
Kantoorfunctie
*
1
2
3
4
1
2
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie niet gelegen in logiesgebouw
1
2
3
4
1
2
b
logiesfunctie gelegen in logiesgebouw
*
1
2
3
4
5
1
2
8
Onderwijsfunctie
*
1
2
3
4
1
2
9
Sportfunctie
*
1
2
3
4
1
2
10
Winkelfunctie
*
1
2
3
4
1
2
11
Overige gebruiksfunctie
1
2
3
4
1
2
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde