Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 4.3

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.4
lid
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
*
*
1
Woonfunctie
a
woonfunctie gelegen in een woongebouw
1
2
1
2
3
1
2
2
*
*
b
woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2, niet gelegen in een woongebouw en niet van een woonwagen'
1
2
3
1
1
*
c
andere woonfunctie
2
Bijeenkomstfunctie
a
voor alcohol gebruik
3
2
1
3
1
150
b
andere bijeenkomstfunctie
3
2
1
3
1
400
3
Celfunctie
a
celfunctie niet voor dag- en nachtverblijf
b
celfunctie voor dag- en nachtverblijf
3
2
1
3
1
400
4
Gezondheidszorgfunctie
3
2
1
3
1
400
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
b
andere industriefunctie
3
2
1
3
1
400
6
Kantoorfunctie
3
2
1
3
1
400
7
Logiesfunctie
3
2
1
3
1
400
8
Onderwijsfunctie
3
2
1
3
1
400
9
Sportfunctie
3
2
1
3
1
400
10
Winkelfunctie
3
2
1
3
1
400
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde