Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 4.10

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
1
2
3
4
5
6
*
*
1
[m]
[m]
1
Woonfunctie
a
woonfunctie gelegen in een woongebouw
1
2
1
2
3
4
5
*
2,3
2,3
b
woonfunctie van een woonwagen
1
2
2,1
2,1
c
andere woonfunctie
1
2
1
*
2,3
2,3
2
Bijeenkomstfunctie
1
2
1
6
2,3
2,3
3
Celfunctie
a
celfunctie niet gelegen in een cellengebouw
1
2
1
6
2,3
2,3
b
celfunctie gelegen in een cellengebouw
1
2
1
2
2,3
2,3
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
1
6
2,3
2,3
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
b
andere industriefunctie
1
2
1
6
2,3
2,3
6
Kantoorfunctie
1
2
1
6
2,3
2,3
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie niet gelegen in logiesgebouw
1 toegankelijkheidssector
1
2
1
6
2,3
2,3
2 ander verblijfsgebied
1
2
1
6
2,1
2,1
b
logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw
1
2
1
6
2,3
2,3
8
Onderwijsfunctie
1
2
1
6
2,3
2,3
9
Sportfunctie
1
2
1
6
2,3
2,3
10
Winkelfunctie
1
2
1
6
2,3
2,3
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde