Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 4.14

gebruiksfunctie
leden van toepassing
vrije doorgang route
artikel
4.15
lid
*
1
Woonfunctie
2
Bijeenkomstfunctie
3
Celfunctie
a
celfunctie niet gelegen in een cellengebouw
b
celfunctie gelegen in een cellengebouw
*
4
Gezondheidszorgfunctie
5
Industriefunctie
6
Kantoorfunctie
7
Logiesfunctie
8
Onderwijsfunctie
9
Sportfunctie
10
Winkelfunctie
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde