Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 4.16

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
3
1
2
3
*
1
Woonfunctie
a
woonfunctie gelegen in een woongebouw
1
2
3
3
*
b
woonfunctie van een woonwagen
c
andere woonfunctie
1
3
1
3
2
Bijeenkomstfunctie
2
3
3
Celfunctie
a
celfunctie niet voor dag- en nachtverblijf
b
celfunctie voor dag- en nachtverblijf
2
3
4
Gezondheidszorgfunctie
2
3
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
b
andere industriefunctie
2
3
6
Kantoorfunctie
2
3
7
Logiesfunctie
2
3
8
Onderwijsfunctie
2
3
9
Sportfunctie
2
3
10
Winkelfunctie
2
3
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde