Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 4.25

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
*
1
1
2
3
opp.
[m2]
[m]
[m]
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
1
1
2
3
4
1
2
3
4 m x 3 m
4
1,6
2,2
b
andere woonfunctie
1
1
2
3
1
2
3
3,3m x 3,3m
5
1,8
2,6
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor kinderopvang
1
1
1
2
3
4
*
10 m2
1 verblijfsruimte voor slapen
5
1,8
2,6
2 andere ruimte
10
1,8
2,6
b
bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik
1
1
1
2
3
4
*
35 m2
10
1,8
2,6
c
andere bijeenkomstfunctie
1
1
1
2
3
4
*
10 m2
10
1,8
2,6
3
Celfunctie
1
1
1
2
3
*
4 m2
1 niet–gemeenschappelijke verblijfsruimte uitsluitend voor dagverblijf
4
1,8
2,5
2 niet–gemeenschappelijke verblijfsruimte voor dag- en nachtverblijf, met een toiletpot
6
1,8
2,5
3 andere verblijfsruimte
5
1,8
2,5
4
Gezondheidszorgfunctie
1
1
1
2
3
4
*
5 m2
1 verblijfsruimte voor personen niet ouder dan vijf jaar
5
1,8
2,6
2 andere verblijfsruimte
10
1,8
2,6
5
Industriefunctie
1
1
1
2
3
4
*
5 m2
5
1,8
2,6
6
Kantoorfunctie
1
1
1
2
3
4
*
10 m2
10
1,8
2,6
7
Logiesfunctie
a
Logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw
1
1
1
2
3
*
4 m2
1 verblijfsruimte gelegen in een toegankelijkheidssector
14
3,2
2,6
2 andere verblijfsruimte
4
1,5
2,1
b
Logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw
1
1
1
2
3
4
*
5 m2
1 verblijfsruimte gelegen in een toegankelijkheidssector
14
3,2
2,6
2 andere verblijfsruimte
5
1,8
2,6
8
Onderwijsfunctie
1
1
1
2
3
4
*
8 m2
8
1,8
2,6
9
Sportfunctie
a
sportfunctie behorend tot een onderwijsfunctie
1
1
1
2
3
4
*
10 m2
1 verblijfsruimte voor lichamelijke oefening
252
1,8
5
2 andere verblijfsruimte
10
1,8
2,6
b
andere sportfunctie
1
1
1
2
3
4
*
10 m2
10
1,8
2,6
10
Winkelfunctie
a
winkelfunctie voor het slijtersbedrijf
1
1
1
2
3
4
*
15 m2
15
1,8
2,6
b
andere winkelfunctie
1
1
1
2
3
4
*
10 m2
10
1,8
2,6
11
Overige gebruiksfunctie
a
overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m2
1
1
1
2
3
4
*
5 m2
5
1,8
2,6
b
andere overige gebruiksfunctie
2
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde