Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 4.40

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
3
4
5
1
2
*
1
2
1
2
3
[n]
[m2]
[m2]
1
Woonfunctie
a
woonfunctie gelegen in een woongebouw
1
2
1
*
1
1
165
b
woonfunctie van een woonwagen
1
*
1
c
woonfunctie niet gelegen in een woongebouw
1
*
1
1
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor kinderopvang
3
4
5
*
2
225
b
bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik
1
5
2
*
1
2
c
bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport
3
4
5
*
1
150
d
andere bijeenkomstfunctie
1
5
*
1
2
3
Celfunctie
3
4
5
*
450
4
Gezondheidszorgfunctie
3
4
5
*
1
450
5
Industriefunctie
a
van lichte constructie
b
andere industriefunctie
1
4
5
*
1
2
6
Kantoorfunctie
3
4
5
*
1
450
7
Logiesfunctie
1
2
*
1
1
200
8
Onderwijsfunctie
3
4
5
*
1
225
9
Sportfunctie
1
3
4
5
*
1
2
10
Winkelfunctie
1
4
5
*
1
2
11
overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde