Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 4.51

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarde
artikel
lid
1
2
3
4
1
2
3
4
*
3
[m2]
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
1
4
1
2
4
*
b
andere woonfunctie
2
Bijeenkomstfunctie
3
Celfunctie
a
celfunctie voor langdurig dag- en nachtverblijf
2
4
2
3
b
andere celfunctie
4
Gezondheidszorgfunctie
a
gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten
1
3
4
1
2
4
*
750
b
andere gezondheidszorgfunctie
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
b
andere industriefunctie
6
Kantoorfunctie
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie
b
logiesverlijf gelegen in een logiesgebouw
4
1
2
4
*
400
8
Onderwijsfunctie
9
Sportfunctie
a
sportfunctie voor de zwemsport
1
3
4
1
2
4
*
150
d
andere sportfunctie
10
Winkelfunctie
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde