Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.66

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
1
2
*
1
2
*
1
[brandklasse]
[brandklasse]
[brandklasse]
1
Woonfunctie
a
in een woongebouw
1
1
2
3
4
5
1
2
1
2
1
*
1
*
B
B
D
C
C
D
Cfl
Cfl
Dfl
b
voor zorg met een g.o. > 500 m2
1
1
2
3
4
5
1
2
1
1
*
1
*
B
B
D
C
C
D
Cfl
Cfl
Dfl
c
andere woonfunctie
1
1
2
4
5
1
2
1
2
1
*
1
*
B
D
D
C
D
D
Cfl
Dfl
Dfl
2
Bijeenkomstfunctie
a
voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar
1
1
2
3
4
5
1
2
1
1
*
1
*
B
B
D
C
C
D
Cfl
Dfl
Dfl
b
andere bijeenkomstfunctie
1
1
2
3
4
5
1
2
1
2
1
*
1
*
B
D
D
C
D
D
Cfl
Dfl
Dfl
3
Celfunctie
1
1
2
3
4
5
1
2
1
1
*
1
*
B
B
C
B
B
D
Cfl
Cfl
Cfl
4
Gezondheidszorgfunctie
a
met bedgebied
1
1
2
3
4
5
1
2
1
1
*
1
*
B
B
D
C
C
D
Cfl
Dfl
Dfl
b
andere gezondheidszorgfunctie
1
1
2
3
4
5
1
2
1
2
1
*
1
*
B
D
D
C
D
D
Cfl
Dfl
Dfl
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren
1
1
2
3
4
5
1
2
1
1
*
1
2
*
B
B
B
C
D
D
Cfl
Dfl
Dfl
b
andere industriefunctie
1
1
2
3
4
5
1
2
1
2
1
*
1
-
*
B
D
D
C
D
D
Cfl
Dfl
Dfl
6
Kantoorfunctie
1
1
2
3
4
5
1
2
1
2
1
*
1
*
B
D
D
C
D
D
Cfl
Dfl
Dfl
7
Logiesfunctie
1
1
2
3
4
5
1
2
1
2
1
*
1
*
B
B
D
C
C
D
Cfl
Dfl
Dfl
8
Onderwijsfunctie
1
1
2
3
4
5
1
2
1
2
1
*
1
*
B
D
D
C
D
D
Cfl
Dfl
Dfl
9
Sportfunctie
1
1
2
3
4
5
1
2
1
2
1
*
1
*
B
D
D
C
D
D
Cfl
Dfl
Dfl
10
Winkelfunctie
1
1
2
3
4
5
1
2
1
2
1
*
1
*
B
D
D
C
D
D
Cfl
Dfl
Dfl
11
Overige gebruiksfunctie
1
2
1
2
3
4
5
1
2
1
2
1
2
*
1
*
B
D
D
C
D
D
Cfl
Dfl
Dfl
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
a
tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer
1
1
2
4
5
1
2
3
1
2
*
1
*
B
B
B
C
D
D
Cfl
Dfl
Dfl
b
ander bouwwerk geen gebouw zijnde
1
2
4
5
1
2
3
1
2
*
1
*
C
D
D
Cfl
Dfl
Dfl