Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.7

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
*
1
2
*
*
2
[dB]
1
Woonfunctie
*
1
2
*
*
30
2
Bijeenkomstfunctie
a
voor kinderopvang
*
1
2
*
*
35
b
andere bijeenkomstfunctie
*
1
*
*
3
Celfunctie
*
1
*
*
4
Gezondheidszorgfunctie
*
1
*
*
5
Industriefunctie
*
1
*
*
6
Kantoorfunctie
*
1
*
*
7
Logiesfunctie
*
1
*
*
8
Onderwijsfunctie
*
1
2
*
*
35
9
Sportfunctie
*
1
*
*
10
Winkelfunctie
*
1
*
*
11
Overige gebruiksfunctie
*
1
*
*
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
*
1