Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 4.1

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
1
2
3
4
5
6
*
1
1
2
6
[m2]
[m2]
[m]
[m]
1
Woonfunctie
a
woonwagen
1
2
1
2
3
4
6
*
18
5
1,8
2,2
b
voor studenten
1
-
1
2
3
4
6
*
15
5
1,8
2,6
c
andere woonfunctie
1
2
1
2
3
4
6
*
18
5
1,8
2,6
2
Bijeenkomstfunctie
2
1
2
6
*
-
5
1,8
2,6
3
Celfunctie
2
1
2
6
*
-
4
1,8
2,5
4
Gezondheidszorgfunctie
2
1
2
6
*
-
5
1,8
2,6
5
Industriefunctie
-
6
Kantoorfunctie
2
1
2
6
*
-
5
1,8
2,6
7
Logiesfunctie
a
in een logiesgebouw
2
1
2
5
6
*
-
4
1,5
2,6
b
andere logiesfunctie
2
1
2
5
6
*
-
4
1,5
2,1
8
Onderwijsfunctie
2
1
2
6
*
-
5
1,8
2,6
9
Sportfunctie
2
1
2
6
*
-
5
1,8
2,6
10
Winkelfunctie
2
1
2
6
*
-
5
1,8
2,6
11
Overige gebruiksfunctie
-
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
-