Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 6.22

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
1
Woonfunctie
a
voor zorg met een g.o. > 500 m2
1
2
3
4
5
6
1
7
8
9
10
1
4
b
andere woonfunctie voor zorg
1
2
3
4
5
6
1
7
8
9
1
4
c
voor kamergewijze verhuur
1
2
8
9
1
4
d
andere woonfunctie
1
8
9
1
2
5
6
2
Bijeenkomstfunctie
1
2
3
4
5
6
1
3
4
5
3
4
6
7
8
9
10
11
1
3
Celfunctie
1
2
3
4
5
6
1
3
4
5
3
4
6
7
8
9
10
11
1
3
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
3
4
5
6
1
3
4
5
3
4
6
7
8
9
10
11
1
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
3
4
6
7
8
9
10
11
1
b
andere industriefunctie
1
2
3
4
5
6
1
3
4
5
3
4
6
7
8
9
10
11
1
6
Kantoorfunctie
1
2
3
4
5
6
1
3
4
5
3
4
6
7
8
9
10
11
1
7
Logiesfunctie
a
in een logiesgebouw
1
2
3
4
5
6
1
3
4
5
3
4
6
7
8
9
10
11
1
b
andere logiesfunctie
1
2
3
4
5
6
3
4
6
7
8
9
10
11
1
8
Onderwijsfunctie
1
2
3
4
5
6
1
3
4
5
3
4
6
7
8
9
10
11
1
9
Sportfunctie
1
2
3
4
5
6
1
3
4
5
3
4
6
7
8
9
10
11
1
10
Winkelfunctie
1
2
3
4
5
6
1
3
4
5
3
4
6
7
8
9
10
11
1
11
Overige gebruiksfunctie
a
voor het stallen van motorvoertuigen
1
2
3
4
5
6
1
3
4
5
3
4
6
7
8
9
10
11
1
b
voor het personenvervoer
1
2
3
4
5
6
1
3
4
5
3
4
6
7
8
9
10
11
1
c
andere overige gebruiksfunctie
3
4
6
7
8
9
10
11
1
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
a
wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m
2
3
6
7
5
8
9
10
1
b
ander bouwwerk geen gebouw zijnde
3
4
6
8
9
10
11
1