Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 6.27

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
*
*
2
1
Woonfunctie
[m2]
a
voor zorg met een g.o. > 500 m2
1
3
4
1
2
4
5
6
7
1
3
4
1
4
1
2
*
*
b
kamergewijze verhuur
1
2
4
5
6
7
1
3
4
1
2
4
1
2
*
*
c
andere woonfunctie
1
2
4
5
6
7
1
3
4
1
2
*
2
Bijeenkomstfunctie
a
voor kinderopvang
1
3
4
1
2
4
5
6
7
1
3
4
1
4
1
2
*
*
b
andere bijeenkomstfunctie
2
3
4
1
2
4
5
6
7
1
3
4
1
4
1
2
*
*
500
3
Celfunctie
1
3
4
1
2
4
5
6
7
1
3
4
1
4
1
2
*
*
4
Gezondheidszorgfunctie
a
met bedgebied
1
3
4
1
2
4
5
6
7
1
3
4
1
4
1
2
*
*
b
ander gezondheidszorgfunctie
2
3
4
1
2
4
5
6
7
1
3
4
1
4
1
2
*
*
500
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
1
2
4
5
6
7
1
3
4
1
4
1
2
*
*
b
andere industriefunctie
2
3
4
1
2
4
5
6
7
1
3
4
1
4
1
2
*
*
1000
6
Kantoorfunctie
2
3
4
1
2
4
5
6
7
1
3
4
1
4
1
2
*
*
500
7
Logiesfunctie
a
in een logiesgebouw
1
3
4
1
2
4
5
6
7
1
3
4
1
4
1
2
*
*
b
andere logiesfunctie
2
3
4
1
2
4
5
6
7
1
3
4
-
1
2
*
500
8
Onderwijsfunctie
1
3
4
1
2
4
5
6
7
1
3
4
1
4
1
2
*
*
9
Sportfunctie
2
3
4
1
2
4
5
6
7
1
3
4
1
4
1
2
*
*
500
10
Winkelfunctie
2
3
4
1
2
4
5
6
7
1
3
4
1
4
1
2
*
*
500
11
Overige gebruiksfunctie
1
2
4
5
6
7
1
3
4
1
4
1
2
*
*
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
a
wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m
3
5
6
7
2
4
3
4
1
2
*
*
b
ander bouwwerk geen gebouw zijnde
1
3
4
1
2
*
*