Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 6.35

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
*
1
2
1
Woonfunctie
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
*
2
Bijeenkomstfunctie
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
*
1
3
Celfunctie
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
*
1
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
*
1
5
Industriefunctie
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
*
1
6
Kantoorfunctie
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
*
1
7
Logiesfunctie
a
in een logiesgebouw
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
*
1
b
andere logiesfunctie
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
*
8
Onderwijsfunctie
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
*
1
9
Sportfunctie
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
*
1
10
Winkelfunctie
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
*
1
11
Overige gebruiksfunctie
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
a
wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
2
b
ander bouwwerk geen gebouw zijnde
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1