Bouwbesluit Online 2012


Artikel 6.23. Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan

Tabel bij artikel 6.23
Tabel bij artikel 6.23
gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
3
4
1
Woonfunctie
a
voor zorg met een g.o. > 500 m2
4
b
andere woonfunctie voor zorg
4
c
voor kamergewijze verhuur
4
d
andere woonfunctie
2
Bijeenkomstfunctie
3
Celfunctie
3
4
Gezondheidszorgfunctie
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
b
andere industriefunctie
6
Kantoorfunctie
7
Logiesfunctie
a
in een logiesgebouw
b
andere logiesfunctie
8
Onderwijsfunctie
9
Sportfunctie
10
Winkelfunctie
11
Overige gebruiksfunctie
a
voor het stallen van motorvoertuigen
b
voor het personenvervoer
c
andere overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
a
wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m
b
ander bouwwerk geen gebouw zijnde

1.

Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20, eerste, tweede en vijfde lid, heeft een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575.

2.

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het ontruimingssignaal van de in het eerste lid bedoelde ontruimingsalarminstallatie.

3.

Het beheer en de controle van een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in het eerste lid voldoen aan NEN 2654-2.

4.

Een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in het eerste lid, die behoort bij een brandmeldinstallatie waarop artikel 6.20, zesde lid, van toepassing is, heeft een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Ontruimingsalarminstallaties.

5.

Het onderhoud van een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in het eerste lid, die behoort bij een brandmeldinstallatie waarop artikel 6.20, zevende lid, van toepassing is, voldoet aan NEN 2654-2.

6.

Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20 heeft een ontruimingsplan.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties