Bouwbesluit Online 2012


Lid 4.

De adviescommissie, bedoeld in het derde lid, bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties