Bouwbesluit Online 2012


Lid 6.

De minister kan de aanwijzing intrekken indien een exameninstelling niet voldoet aan de in het tweede lid bedoelde voorwaarden of de aan de aanwijzing verbonden voorschriften niet naleeft.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties