Bouwbesluit Online 2012


Lid 9.

Indien een exameninstelling niet voldoet aan een of meer van haar verplichtingen bericht zij dit onverwijld schriftelijk aan de minister.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties