Bouwbesluit Online 2012

Artikel 5.4. NEN 2654-1

Waar in artikel 6.20, zevende en achtste lid, van het besluit wordt verwezen naar NEN 2654-1 zijn bedoeld de onderdelen 5 en 6 van die norm.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties