Bouwbesluit Online 2012


Artikel 6.3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Bouwbesluit 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 december 2016De Minister voor Wonen en Rijksdienst,S.A. Blok

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties