Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.98

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
*
*
1
2
1
2
*
1
*
[klasse]
[klasse]
[klasse]
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
*
*
1
2
1
4
4
T3
b
woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van ten hoogste 1 000 m2, niet gelegen in een woongebouw en niet van een woonwagen
*
*
1
2
1
2
4
4
2
4
4
T1
T3
c
andere woonfunctie
*
*
1
2
1
2
2
4
2
2
4
T1
T3
2
Bijeenkomstfunctie
*
*
1
2
1
2
4
4
2
4
4
T1
T3
3
Celfunctie
*
*
1
2
1
1 niet-gemeenschappelijke ruimte
1
1
3
1
1
4
T1
T2
2 gemeenschappelijke ruimte
1
1
4
1
1
4
T1
T3
4
Gezondheidszorgfunctie
a
gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten
*
*
1
2
1
2
2
4
2
4
4
T1
T3
b
andere gezondheidszorgfunctie
*
*
1
2
1
2
4
4
2
4
4
T1
T3
5
Industriefunctie
*
*
1
2
1
2
4
4
2
4
4
T1
T3
6
Kantoorfunctie
*
*
1
2
1
2
4
4
2
4
4
T1
T3
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie met een gebruiksoppervlakte van ten hoogste 1000 m2, niet gelegen in een logiesgebouw
*
*
1
2
1
2
4
4
2
4
4
T1
T3
b
andere logiesfunctie
*
*
1
2
1
2
2
4
2
2
4
T1
T3
8
Onderwijsfunctie
*
*
1
2
1
2
4
4
2
4
4
T1
T3
9
Sportfunctie
*
*
1
2
1
2
4
4
2
4
4
T1
T3
10
Winkelfunctie
*
*
1
2
1
2
4
4
2
4
4
T1
T3
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
a
tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor het verkeer
*
1
2
2
2
4
4
T1
T3
b
ander bouwwerk geen gebouw zijnde
*
1
2
2
2
4
4
T1
T3