Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.120

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
*
1
Woonfunctie
a
woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 1000 m2, gelegen in een woongebouw
1
3
1
2
3
1
b
woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1000 m2, gelegen in een woongebouw
1
3
1
2
3
4
1
c
woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1000 m2, niet gelegen in een woongebouw en niet van een woonwagen
1
3
1
4
1
d
andere woonfunctie
2
Bijeenkomstfunctie
3
Celfunctie
a
celfunctie gelegen in een cellengebouw
2
3
1
2
1
2
b
celfunctie niet gelegen in een cellengebouw
2
3
1
2
1
4
Gezondheidszorgfunctie
1 gedeelte voor aan bed gebonden patiënten
1
3
1
5
1
2
*
2 overige gedeelten
5
Industriefunctie
6
Kantoorfunctie
7
Logiesfunctie
1
3
1
2
3
1
*
8
Onderwijsfunctie
9
Sportfunctie
10
Winkelfunctie
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde