Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.130

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
1
b
woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 1000 m2, niet gelegen in een woongebouw en niet van een woonwagen
1
3
*
*
c
andere woonfunctie
1
2
*
*
2
Bijeenkomstfunctie
1
3
*
*
3
Celfunctie
1
3
4
5
*
*
4
Gezondheidszorgfunctie
a
gedeelte voor aan bed gebonden patiënten
1
2
6
*
*
b
ander gedeelte
1
3
*
*
5
Industriefunctie
1
3
*
*
6
Kantoorfunctie
1
3
*
*
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 1000 m2, niet gelegen in een logiesgebouw
1
3
*
b
andere logiesfunctie
1
2
*
*
8
Onderwijsfunctie
1
3
*
*
9
Sportfunctie
1
3
*
*
10
Winkelfunctie
1
3
*
*
11
Overige gebruiksfunctie
3
*
*
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
a
tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor het verkeer
7
8
9
*
*
b
ander bouwwerk geen gebouw zijnde