Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.153

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
3
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
*
*
5
6
7
[m2]
[m2]
[m]
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
b
andere woonfunctie
1
1
2
3
4
11
1
2
3
4
5
6
bij bezettingsgraadklasse
B1
B2
B3
B4
B5
B1
B2
B3
B4
B5
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport
1
2
1
2
3
4
5
6
7
11
*
*
30
75
n.t.
n.t.
n.t.
120
300
n.t.
n.t.
n.t.
30
b
bijeenkomstfunctie voor kinderopvang van kinderen van jonger dan 4 jaar
1
2
1
2
3
4
6
7
11
*
*
120
300
750
n.t.
n.t.
5
c
andere bijeenkomstfunctie voor kinderopvang
1
2
1
2
3
4
6
7
11
*
*
120
300
750
n.t.
n.t.
15
d
andere bijeenkomstfunctie
1
2
1
2
3
4
5
6
7
11
*
*
30
75
187,5
n.t.
n.t.
120
300
750
n.t.
n.t.
30
3
Celfunctie
1 rookcompartiment voor bezoekers
3
1
2
3
4
6
7
11
*
*
120
300
750
n.t.
n.t.
30
2 ander rookcompartiment
3
1
2
3
4
6
7
11
*
*
120
300
750
1800
n.t.
30
4
Gezondheidszorgfunctie
a
gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten
1
2
1
2
3
4
6
8
10
11
*
*
1 rookcompartiment voor bezoekers
120
300
750
n.t.
n.t.
2 ander rookcompartiment
120
300
750
1800
n.t.
b
andere gezondheidszorgfunctie
1
2
1
2
3
4
5
6
7
11
*
*
1 rookcompartiment voor bezoekers
30
75
187,5
n.t.
n.t.
120
300
750
n.t.
n.t.
30
2 ander rookcompartiment
30
75
187,5
450
1125
120
300
750
1800
n.t.
30
5
Industriefunctie
1
2
1
2
3
4
5
6
7
11
*
30
75
187,5
450
1125
120
300
750
1800
4500
30
6
Kantoorfunctie
1
2
1
2
3
4
5
6
7
11
*
*
30
75
187,5
450
n.t.
120
300
750
1800
n.t.
30
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2
1
2
1
2
3
4
6
7
9
11
*
*
750
750
750
750
n.t.
20
b
logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2
1
2
1
2
3
4
6
7
9
11
*
*
750
750
750
750
n.t.
20
c
logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2
1
2
1
2
3
4
5
6
7
11
*
*
30
75
187,5
450
1125
120
300
750
1800
4500
30
8
Onderwijsfunctie
1
2
1
2
3
4
6
7
11
*
*
120
300
750
n.t.
n.t.
15
9
Sportfunctie
1
2
1
2
3
4
5
6
7
11
*
*
30
75
187,5
450
1125
120
300
750
1800
4500
30
10
Winkelfunctie
1
2
1
2
3
4
5
6
7
11
*
30
75
187,5
450
1125
120
300
750
1800
4500
30
11
Overige gebruiksfunctie
a
overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer
1
2
1
2
3
4
5
6
7
11
*
30
75
187,5
450
1125
120
300
750
1800
4500
30
b
overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen
1
2
1
2
3
4
5
6
7
11
*
30
75
187,5
450
1125
120
300
750
1800
4500
30
c
andere overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
1
2
*
11