Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.166

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
1
2
*
1
2
1
2
3
*
*
*
2
[m2]
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
b
andere woonfunctie
1
1
2
*
1
2
1
*
bij bezettingsgraadklasse
B1
B2
B3
B4
B5
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport
1
1
2
*
1
2
3
*
30
75
n.t.
n.t.
n.t.
b
andere bijeenkomstfunctie
1
1
2
*
1
2
3
*
30
75
187,5
n.t.
n.t.
3
Celfunctie
1
1
2
*
1
2
3
*
voor bezoekers
30
75
187,5
n.t.
n.t.
verblijfsgebied
30
75
187,5
450
n.t.
4
Gezondheidszorgfunctie
a
gedeelte voor aan bed gebonden patiënten
1
2
1
2
*
1
2
3
*
voor bezoekers
30
75
187,5
n.t.
n.t.
verblijfsgebied
30
75
187,5
450
n.t.
b
ander gedeelte van een gezondheidszorgfunctie
1
1
2
*
1
2
3
*
voor bezoekers
30
75
187,5
n.t.
n.t.
verblijfsgebied
30
75
187,5
450
n.t.
5
Industriefunctie
1
1
2
*
1
2
3
*
30
75
187,5
450
1125
6
Kantoorfunctie
1
1
2
*
1
2
3
*
30
75
187,5
450
n.t.
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2, niet gelegen in een logiesgebouw
1
1
2
*
1
2
3
*
*
30
75
187,5
450
1125
b
logiesfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2, niet gelegen in een logiesgebouw
1
1
2
*
1
2
3
*
*
30
75
187,5
450
n.t.
c
logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw
1
1
2
*
1
2
3
*
*
30
75
187,5
450
n.t.
8
Onderwijsfunctie
1
1
2
*
1
2
3
*
30
75
187,5
n.t.
n.t.
9
Sportfunctie
1
1
2
*
1
2
3
*
30
75
187,5
450
1125
10
Winkelfunctie
1
1
2
*
1
2
3
*
30
75
187,5
450
1125
11
Overige gebruiksfunctie
1
1
2
*
1
2
3
*
30
75
187,5
450
1125
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
*