Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.63

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
3
4
*
1
2
3
4
*
1
[m2]
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
b
andere woonfunctie
2
3
*
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport
1
2
*
1
3
*
200
b
andere bijeenkomstfunctie
1
2
*
1
3
*
500
3
Celfunctie
1 ruimte voor bezoekers
1
2
*
1
3
*
600
2 andere ruimte
2
3
*
3
4
*
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
*
1
3
*
1200
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
b
andere industriefunctie
1
2
*
3
*
6
Kantoorfunctie
1
2
*
1
3
*
1200
7
Logiesfunctie
1
2
*
1
3
*
1200
8
Onderwijsfunctie
1
2
*
1
3
*
500
9
Sportfunctie
2
*
3
*
10
Winkelfunctie
1
2
*
3
*
11
Overige gebruiksfunctie
a
overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer, niet gelegen onder het meetniveau, met een gebruiksoppervlakte van meer dan 100 m2
1
2
*
3
*
b
overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer, gelegen onder het meetniveau
1
2
*
2
3
*
c
overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen, met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1000 m2
1
2
*
3
*
d
andere overige gebruiksfunctie
2
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
4