Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 5.11

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarde
artikel
lid
1
2
3
1
2
1
2
[–]
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
1
3
1
1,3
b
woonfunctie gelegen in een woongebouw
2
3
1
1
2
0,6
c
andere woonfunctie
1
3
1
1
2
0,6
2
Bijeenkomstfunctie
1
3
2
1
2
2
3
Celfunctie
a
celfunctie niet gelegen in een cellengebouw
1
3
2
1
2
1,8
b
celfunctie gelegen in een cellengebouw
2
3
2
1
2
1,8
4
Gezondheidszorgfunctie
a
gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten
1
3
2
1
2
2,6
b
andere gezondheidszorgfunctie
1
3
2
1
2
1
5
Industriefunctie
6
Kantoorfunctie
1
3
2
1
2
1,1
7
Logiesfunctie
a
onverwarmde logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw
b
verwarmde logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw
1
3
1
1
2
1,4
c
logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw
2
3
2
1
2
1,8
8
Onderwijsfunctie
1
3
2
1
2
1,3
9
Sportfunctie
1
3
2
1
2
1,8
10
Winkelfunctie
1
3
2
1
2
2,6
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde