Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.1

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarde
weg- of spoorweglawaai
artikel
3.2
3.3
3.4
3.5
3.2
lid
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
1
1 
Woonfunctie
[dB(A)]
[dB]
a
woonfunctie van een woonwagen
2
1
b
andere woonfunctie
1 verblijfsgebied voor nachtverblijf
1
4
5
6
7
1
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
35
33
2 ander verblijfsgebied
1
4
5
6
7
1
4
5
1
2
3
1
2
35
33
2 
Bijeenkomstfunctie
3 
Celfunctie
4 
Gezondheidszorgfunctie
a
algemeen, categoriaal of academisch ziekenhuis; verpleeghuis
1 verblijfsgebied voor nachtverblijf van aan bed gebonden patiënten
1
4
5
6
7
1
3
4
5
1
2
4
1
2
3
35
33
2 verblijfsgebied voor onderzoek of behandeling van patiënten
1
4
5
6
7
1
4
5
1
2
1
2
30
28
3 ander verblijfsgebied
1
4
5
6
7
1
4
5
1
2
1
2
35
33
b
andere gezondheidszorgfunctie
1 verblijfsgebied voor nachtverblijf van aan bed gebonden patiënten
1
4
5
6
7
1
3
4
5
1
2
4
1
2
3
30
28
3 ander verblijfsgebied
1
4
5
6
7
1
4
5
1
2
1
2
30
28
5 
Industriefunctie
6 
Kantoorfunctie
3
5
6
2
4
5
1
2
1
2
7 
Logiesfunctie
8 
Onderwijsfunctie
1 geluidsgevoelig verblijfsgebied zoals bedoeld in de Wet geluidshinder
1
4
5
6
7
1
4
5
1
2
1
2
30
28
2 ander verblijfsgebied
1
4
5
6
7
1
4
5
1
2
1
2
35
33
9
Sportfunctie
10
Winkelfunctie
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde