Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.135

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
3
4
5
6
1
[m2]
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
1
4
0,5
b
andere woonfunctie
1
2
3
0,5
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor kinderopvang
1 ruimte voor spelactiviteiten
1
2
3
5
0,5
2 andere ruimte
b
andere bijeenkomstfunctie
3
Celfunctie
1 ruimte voor dag- en nachtverblijf
1
2
3
5
0,15
2 andere ruimte
4
Gezondheidszorgfunctie
1 ruimte voor aan bed gebonden patiënten
1
2
3
5
0,5
2 andere ruimte
5
Industriefunctie
6
Kantoorfunctie
1
2
3
5
0,5
7
Logiesfunctie
1
2
3
5
0,35
8
Onderwijsfunctie
1
2
3
5
6
0,5
9
Sportfunctie
10
Winkelfunctie
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde