Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.11

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
*
*
*
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
b
andere woonfunctie
*
*
*
2
Bijeenkomstfunctie
3
Celfunctie
4
Gezondheidszorgfunctie
5
Industriefunctie
6
Kantoorfunctie
7
Logiesfunctie
8
Onderwijsfunctie
9
Sportfunctie
10
Winkelfunctie
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde