Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.17

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
*
1
2
3
4
1
2
3
4
[dB]
[dB]
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
b
woonfunctie gelegen in een woongebouw
1
2
3
4
1
2
3
4
6
7
*
*
0
5
–5
0
0
5
–5
0
c
andere woonfunctie
1
2
3
4
1
2
3
4
*
*
0
5
–5
0
0
5
–5
0
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor geluidbelastende activiteiten
1
2
3
4
1
2
3
4
*
*
10
10
5
5
10
10
5
5
b
andere bijeenkomstfunctie
1
2
3
4
1
2
3
4
*
*
0
0
–5
–5
0
0
–5
–5
3
Celfunctie
1
2
3
4
1
2
3
4
8
*
*
0
0
–5
–5
0
0
–5
–5
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
3
4
1
2
3
4
*
*
0
0
–5
–5
0
0
–5
–5
5
Industriefunctie
a
industriefunctie voor geluidbelastende activiteiten
1
2
3
4
1
2
3
4
*
*
5
5
0
0
5
5
0
0
b
andere industriefunctie
1
2
3
4
1
2
3
4
*
*
0
0
–5
–5
0
0
–5
–5
6
Kantoorfunctie
1
2
3
4
1
2
3
4
*
*
0
0
–5
–5
0
0
–5
–5
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw
1
2
3
4
1
2
3
4
*
*
0
0
–5
–5
0
0
–5
–5
b
logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw
1
2
3
4
1
2
3
4
9
*
*
0
0
–5
–5
0
0
–5
–5
8
Onderwijsfunctie
1
2
3
4
1
2
3
4
*
*
0
0
–5
–5
0
0
–5
–5
9
Sportfunctie
1
2
3
4
5
1
2
3
4
*
*
0
0
–5
–5
0
0
–5
–5
10
Winkelfunctie
1
2
3
4
1
2
3
4
*
*
0
0
–5
–5
0
0
–5
–5
11
Overige gebruiksfunctie
1
2
3
4
1
2
3
4
5
*
*
0
0
–5
–5
0
0
–5
–5
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde