Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.31

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
1
2
*
*
1
Woonfunctie
1
1
2
*
*
2
Bijeenkomstfunctie
2
1
2
*
*
3
Celfunctie
2
1
2
*
*
4
Gezondheidszorgfunctie
2
1
2
*
*
5
Industriefunctie
2
1
2
*
*
6
Kantoorfunctie
2
1
2
*
*
7
Logiesfunctie
2
1
2
*
*
8
Onderwijsfunctie
2
1
2
*
*
9
Sportfunctie
2
1
2
*
*
10
Winkelfunctie
2
1
2
*
*
11
Overige gebruiksfunctie
2
1
2
*
*
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
2
1
2
*
*