Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 4.90

gebruiksfunctie
leden van toepassing
aanwezigheid
plaatsbepaling
afmetingen
artikel
4.91
4.92
4.93
lid
*
1
2
3
4
*
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
*
1
b
andere woonfunctie
*
1
2
3
4
*
2
Bijeenkomstfunctie
*
4
3
Celfunctie
*
4
4
Gezondheidszorgfunctie
*
4
5
Industriefunctie
4
6
Kantoorfunctie
*
4
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie niet gelegen in logiesgebouw
4
b
logiesfunctie gelegen in logiesgebouw
*
3
4
8
Onderwijsfunctie
*
4
9
Sportfunctie
*
4
10
Winkelfunctie
*
4
11
Overige gebruiksfunctie
4
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde