Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 4.94

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
*
1
2
3
*
1
Woonfunctie
a
woonfunctie gelegen in een woongebouw
*
1
2
3
*
b
andere woonfunctie
*
1
2
2
Bijeenkomstfunctie
2
3
Celfunctie
*
1
2
*
4
Gezondheidszorgfunctie
a
gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten
*
1
2
*
b
andere gezondheidszorgfunctie
2
5
Industriefunctie
2
6
Kantoorfunctie
2
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw
2
b
logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw
*
1
2
*
8
Onderwijsfunctie
2
9
Sportfunctie
a
sportfunctie voor de zwemsport
*
1
2
*
b
andere sportfunctie
2
10
Winkelfunctie
2
11
Overige gebruiksfunctie
2
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde