Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 4.30

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
3
4
*
1
2
3
4
5
2
4
1
3
[m2]
[m2]
[m]
[m2]
[m]
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
1
2
*
4
9,4
2,1
b
andere woonfunctie
1
2
3
4
*
4
14
7,5
2,4
2,1
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor kinderopvang
1
1
2
3
1 verblijfsruimte voor slapen
4
2,1
2 andere verblijfsruimte
8
2,1
b
bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik
1
4
1
2
3
5
35
1,5
8
2,4
c
andere bijeenkomstfunctie
1
1
2
3
8
2,1
3
Celfunctie
1
1
2
3
1 niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte uitsluitend voor kortstondig verblijf
3
2,1
2 niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte voor dag- en nachtverblijf, met een toiletpot
5
2,1
3 andere verblijfsruimte
4
2,1
4
Gezondheidszorgfunctie
1
1
2
3
1 verblijfsruimte voor het verblijf van personen niet ouder dan vijf jaar
5
2,1
2 andere verblijfsruimte
8
2,1
5
Industriefunctie
1
1
2
3
4
2,1
6
Kantoorfunctie
1
1
2
3
8
2,1
7
Logiesfunctie
1
1
2
3
4
2,1
8
Onderwijsfunctie
1
1
2
3
8
2,1
9
Sportfunctie
1
1
2
3
8
2,1
10
Winkelfunctie
a
winkelfunctie voor het slijtersbedrijf
1
1
2
3
15
2,1
b
andere winkelfunctie
1
1
2
3
8
2,1
11
Overige gebruiksfunctie
a
functie voor het personenvervoer, met een gebruiksoppervlakte vanmeer dan 100 m2
1
1
2
3
4
2,1
b
andere overige gebruiksfunctie
1
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde