Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 4.34

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
1
2
1
4
5
4
1
Woonfunctie
[n]
[m2]
[m2]
[m]
a
woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan dan 50 m2, gelegen in een woongebouw
1
3
2
1
2
4
5
6
1
3
4
1
1
2,3
b
woonfunctie van een woonwagen
1
3
2
4
1
1
2,1
c
andere woonfunctie
2
1
1
6
1
3
4
1
2,3
bij bezettingsgraadklasse
B1
B2
B3
B4
B5
B1
B2
B3
B4
B5
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor kinderopvang
4
5
6
4
6
1
4
2
60
60
150
n.t.
n.t.
30
30
75
n.t.
n.t.
2,3
b
bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik, met een gebruiksoppervlakte van meer dan 150 m2
1
6
3
6
7
1
3
4
1
2
2,3
c
bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport
4
5
6
4
6
1
3
4
1
60
60
n.t.
n.t.
n.t.
30
30
n.t.
n.t.
n.t.
2,3
d
andere bijeenkomstfunctie
1
6
6
6
7
1
3
4
1
2
2,3
3
Celfunctie
a
celfunctie voor langdurig dag- en nachtverblijf
4
5
6
4
6
1
3
4
360
360
360
360
n.t.
180
180
180
180
n.t.
2,3
b
andere celfunctie
4
Gezondheidszorgfunctie
4
5
6
4
6
1
3
4
1
360
360
360
360
n.t.
180
180
180
180
n.t.
2,3
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
b
andere industriefunctie
4
5
6
4
6
1
3
4
1
60
60
150
360
>360
30
30
75
180
450
2,3
6
Kantoorfunctie
4
5
6
4
6
1
3
4
1
60
60
150
360
n.t.
30
30
75
180
n.t.
2,3
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw
1
2
3
4
6
1
3
4
1
1
2,3
b
logiesfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 400 m2, niet gelegen in een logiesgebouw
2
3
4
1
3
4
1
2,3
c
logiesfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 400 m2, niet gelegen in een logiesgebouw
1
3
4
1
3
4
1
1
2,1
8
Onderwijsfunctie
4
5
6
5
6
1
3
4
1
60
60
150
n.t.
n.t.
30
30
75
n.t.
n.t.
2,3
9
Sportfunctie
4
5
6
4
6
1
3
4
1
60
60
150
360
360
30
30
75
180
180
2,3
10
Winkelfunctie
a
winkelfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 400 m2
1
6
3
6
1
3
4
1
2
2,3
b
winkelfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 400 m2
1
6
4
6
1
3
4
1
1
2,3
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde