Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 4.45

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
*
1
2
1
3
4
5
7
1
Woonfunctie
[n]
[m2]
[m2]
[m2]
[m]
[m x m]
[m]
a
woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m2, gelegen in een woongebouw
1
4
6
2
5
1
2
3
4
6
1
3
4
5
7
*
1
1,6
2,6
0,8
2,2 x 2,2
2,3
b
woonfunctie van een woonwagen
1
6
5
1
3
4
7
*
1
1,6
2,6
0,8
2,1
c
woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2 niet van een woonwagen
2
6
1
5
1
6
1
3
4
5
7
*
250
1,6
2,6
0,8
2,2 x 2,2
2,3
d
andere woonfunctie
1
6
1
1
3
4
7
*
1
1,6
2,6
0,8
2,3
2
Bijeenkomstfunctie
3
Celfunctie
a
celfunctie voor langdurig dag- en nachtverblijf
1
5
6
3
5
6
1
3
4
5
6
7
1
1,2
2,2
0,8
1,65 x 1,8
2,3
b
andere celfunctie
3
5
6
3
5
6
1
2
3
4
5
6
7
1,2
2,2
0,8
1,65 x 1,8
2,3
4
Gezondheidszorgfunctie
a
gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten
2
5
6
3
4
5
6
1
3
4
5
6
7
*
375
1,2
2,2
0,8
2,2 x 1,8
2,3
b
andere gezondheidszorgfunctie
5
Industriefunctie
6
Kantoorfunctie
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw
b
logiesfunctie gelegen in logiesgebouw
2
5
6
3
5
6
1
3
4
5
6
7
*
250
1,2
2,2
0,8
1,65 x 1,8
2,3
8
Onderwijsfunctie
9
Sportfunctie
a
sportfunctie voor de zwemsport
2
5
6
3
5
6
1
3
4
5
6
7
*
150
1,2
2,2
0,8
1,65 x 1,8
2,3
b
andere sportfunctie
10
Winkelfunctie
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde